БIла лелекаКатегории Голобородько Василь ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал I Бiла лелека — дивний птах. Вiн увесь бiлий, тiльки на кiнцi крил — чорний. Коли крила згорнутi, то чорне залишається ззаду. Тому його називають чорногузом. У деяких мiсцевостях Украïни лелека носить нiмецьке iм'я гайстер. Чому названо лелеку турецьким Iм'ям лелека — це загадка. Ще є назви боцюк, бузько, бусел, бусол, бусьол, бушля. Коли птах летить, дiти приманюють його, щоб сiдав на ïхнi оселi. I Лелека селиться бiля людей, довiряє ïм. Ходить по сiнокосу так, що хочеться поговорити з ним, як iз людиною. Тому вiн, на вiдмiну вiд усiх iнших птахiв, має i людськi iмена — Антон, Грицько, Iван. Його питають — коли тепло встановиться, чи довго пасти череду, просять принести води. II Бiлий колiр лелеки наштовхує на творення загадки про молоко. Так виникло й замовляння пастушкiв, якi звертаються до птаха, щоб вiн допомiг коровам мати бiльше молока вiд соковитоï трави у лузi. Спостереження за поведiнкою лелеки та людини, яка грає в азартну гру й програє, приводить до створення приказки: Виграв бузька на костелi (на храмi). Лелеки вiдлiтають у вирiй пiсля Спаса 19 серпня, тому про людину, яка вiдчуває себе старою, говорять, що вона ходить по свiту, як тi бузьки по Спасi. Є одна легенда, що Бог зiбрав усiх гадюк, вужiв, отруйних комах у мiшок i звелiв чоловiковi кинути його в море, але нi в якому разi не розв'язувати. Чоловiк не витримав, розв'язав мiшок, а звiдти всi гади i виповзли. Тодi Бог перетворив того чоловiка на лелеку, щоб вiн зiбрав усiх отих жаб, гадюк i вужiв. На Благовiщення, 7 квiтня, для лелеки випiкається печиво у виглядi його ноги, борони та серпа. Дiти носять це печиво i просять лелеку принести хороший урожай. Якщо в сiм'ï з'являються дiти, то кажуть, що ïх принiс лелека. Не можна розоряти лелечих гнiзд, брати звiдти яйця, займати пташенят i саму лелеку. Iнакше лелека знищить хату, зробить ïï пустою, нашле всякi хвороби й напастi. Люди замовляють лелецi майбутнiй урожай. А буде хлiб — хата стоятиме, дiти ростимуть здоровими, мешканцi оселi довго жити муть. I те, що для дорослих загадка, для дiтей — правда. Коментар Лелека в Украïнi — птах священний, птах-символ. Вiн має багато назв. I з ним пов'язана велика кiлькiсть повiр'ïв, легенд та казок. Лелека приносить дiтей, щастя, дбає про врожай — основу добробуту селянина. Тому його треба оберiгати, пiклуватися про нього.

Метки Бiла лелека, ГОЛОБОРОДЬКО ВАСИЛЬ, МИ, УКРАÏНЦI, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, МИ — УКРАÏНЦI, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
БIла лелека