Наша моваКатегории Василь Голобородько ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Для цiєï поезiï В. Голобородька характернi специфiчнi синтаксис i пунктуацiя, що вiдтворюють смислову нерозривнiсть явищ, наведених автором, i певним чином звiльняють поета вiд усталених норм вiршування. кожне слово нашоï мови проспiване у Пiснi тож пiсенними словами з побратимами у товариствi розмовляємо Привертає увагу оксиморон словами мовчимо: кожне слово нашоï мови записане у Лiтописi тож хай знають вороги якими словами на самотi мовчимо Це вiльний вiрш, верлiбр, не обмежений римами, не обтяжений складними художнiми засобами.

Метки Наша мова, ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
Наша мова